Ce pași și ce acte sunt necesare când cumperi o locuință: Procesul complet de achiziție a unui apartament

Autor:    Publicat: 01.08.23

Vrei să-ti cumperi o locuință și să afli ce pași și ce acte sunt necesare când cumperi un apartament? Am scris acest blog pentru tine! Află procesul complet de achiziție a unui apartament în Atria Urban Resort. Este proiectul imobiliar construit, în primul rând, cu suflet, pentru care căutăm, la rândul nostru, suflete, care să-l locuiască și cu care să creăm o comunitate frumoasă unde numitorii comuni sunt bazați pe valori umane și un comportament demn de vecini buni. Și, dincolo de dorința de a vinde un număr tot mai mare de apartamente în complex, vrem ca rezidenții noștri să simtă, într-adevăr, că la Atria au ajuns acasă.

Curte interioara cu parc complex rezidential Atria Urban Resort

Însă procesul achiziției unui apartament poate fi unul anevoios, care necesită timp, iar încrederea viitorilor proprietari se construiește încă de la primul contact cu dezvoltatorul. Și drept dovadă a transparenței și simplității pe care vrem să le menținem pe tot parcursul procesului de vânzare-cumpărare, la Atria oferim clienților noștri toate informațiile și documentele care atestă legalitatea și respectarea întru totul a reglementărilor legate de construcții. Pentru că vrem ca rezidenții noștri să cumpere un apartament în Atria Urban Resort având siguranța calității și durabilității viitoarei lor locuințe.

Așadar, pentru cei care vor să devină proprietarii fericiți ai unui apartament în ”resortul” nostru urban din sectorul 1, prezentăm mai jos, pas cu pas, care este procesul de achiziție a unui apartament în complexul Atria Urban Resort, ce documente transmitem clienților noștri atunci când semnăm Contractul de vânzare și ce taxe suplimentare apar pe parcursul întregului proces.

Complexul Rezidential Atria Urban Resort

Proiect premiat Sector 1 Bucuresti Atria Urban Resort

Pașii, sunt 10! Procesul complet de achiziție a unui apartament

 1. După ce contactează departamentul de vânzări (toate contactele sunt afișate pe site-ul Atria), clientul va avea o discuție cu un coleg din echipa noastra comerciala cu privire la criteriile pe care le urmărește la apartamentul pe care intenționează să-l achiziționeze. Consilierii nostri de la vânzări propun mai multe apartamente pe care i le prezintă clientului. Va fi prezentat întregul complex împreună cu detaliile necesare.
 2. Clientul va putea primi releveul apartamentului (În cazul celor finalizate) de care este interesat și, dacă este hotărât să cumpere, în funcție de solicitările sale, va primi drafturile actelor pe care urmează să le semneze, Promisiune de vânzare-cumpărare sau Contract de vânzare, regulamentul de ordine interioara si Anexa tehnica), precum si alte acte din istoricul de proprietate, dupa caz.
 3. Urmează programarea semnării la notar a contractului de vanzare cumparare sau a promisiunii de vanzare cumparare. Dacă clientul opteaza pentru incheierea unei promisiuni de vânzare cumpărare (de ex: atunci cand doreste sa contracteze un credit) de regulă se achita un avans în cuantum de 10% din valoarea imobilului, sau, dacă clientul achită apartamentul în întregime din surse proprii și dorește un apartament care este finalizat, se poate semna direct contract de vânzare-cumpărare.
 4. În cazul în care programăm semnarea unei Promisiuni de vânzare cumpărare la Notariat, clientul va primi pe email, în a doua parte a zilei precedente (cursul valutar se afiseaza la ora 13:00 pentru ziua urmatoare) draftul final pe care urmează să îl semnăm, împreună cu suma reprezentând taxele notariale pe care le are de plată. Dacă clientul intenționează să cumpere cu credit, se va menționa în antecontract termenul pentru semnarea Contractului de vânzare care este de regulă de 2 luni. În acest timp, transmitem băncii clientului toate actele  solicitate din istoricul actelor de proprietate și sprijinim clientul pentru obținerea creditului cu privire la tot ce ține de imobilul achiziționat. Recomandăm clientului ca, anterior semnării oricărui act pentru achiziția unui imobil cu credit bancar, să verifice cu banca de la care dorește să obțină creditul dacă este eligibil să primească credit pentru suma necesară. De regulă, banca are nevoie de maximum o lună pentru a aproba un credit, dar timpul necesar pentru obținerea aprobării de la banca creditoare poate fi scurtat în cazul în care clientul este activ și transmite toate informațiile ce țin de veniturile sale în timp util. Menționăm că există și posibilitatea de a le prezenta clienților  bănci partenere, având parteneriate cu majoritatea acestora.
 5. Cu sau fără credit bancar, pentru a programa la notar semnarea unui Contract de vânzare pentru un imobil, avem în vedere maxim 3-4 zile lucrătoare necesare pregătirii Contractului de vânzare (obținerea Certificatului fiscal, obținerea Adeverinței de la Asociația de proprietari, obținerea extraselor de carte funciară pentru autentificare și redactarea actelor notariale). Vor fi transmise, odată cu draftul final al Contractului de vânzare, și toate taxele de plată aferente, respectiv: onorariul notarial, taxele pentru Oficiul de cadastru pentru intabularea actului notarial.
 6. Dacă clientul va cumpăra cu credit bancar, se va semna simultan cu Contractul de vânzare și Contractul de ipotecă cu banca clientului. De reținut că și acest act va avea separat alte taxe: onorariul notarial, taxele pentru Oficiul de cadastru pentru intabularea ipotecii.
 7. După semnarea actelor notariale, se transmite dreptul de proprietate clientului și notarul are obligația de a intabula Contractele semnate la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară. Ulterior, Oficiul de Cadastru transmite electronic la Notariat cu semnătură electronică calificată, Încheierile de intabulare pe numele noului proprietar și extras de carte funciară actualizat pe numele noului proprietar.
 8. Odată cu semnarea Contractului de vânzare, noul proprietar va semna Cererea de aderare la Asociația de proprietari, precum și Regulamentul de ordine interioară al Asociației de proprietari (acesta se va semna inclusiv ca anexă la Promisiunea de vânzare).
 9. După încasarea întregului preț de la client, colegii din echipa de vânzări vor preda clientului imobilul achiziționat.
 10. În termen de 30 de zile de la data semnării Contractului de vânzare, noul proprietar are obligația de a schimba rolul fiscal la Direcția de Taxe și Impozite pe numele sau în baza actelor semnate, precum și de a transfera contractele de utilități pe numele său (Enel, Engie).

Procesul complet de achiziție a unui apartament în Atria Urban Resort

Acte care le punem la dispoziția clienților care au semnat o promisiune de cumpărare, în cazul celor finalizate, în procesul complet de achiziție a unui apartament.

 1. Extrasul de carte funciară, document care conține informații despre situația juridică a unui imobil: cine este proprietarul, suprafața, existența precontractelor, vecini, drepturi de uzufruct, ipoteci și multe alte detalii care privesc imobilul. Acest document poate fi de trei tipuri: extrasul de carte funciară pentru informare (are rol informativ și nu poate sta la baza unei tranzacții), extras de carte funciară in extenso (prezintă istoricul imobilului) și extras de carte funciară pentru autentificare (solicitat de notarul public, în vederea încheierii unei tranzacții imobiliare).

 

 1. Autorizația de construire este documentul care oferă dreptul de a construi și se obține în baza unui proiect întocmit de arhitect sau alți proiectanți și a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism. Este eliberată de primăria în raza căreia se situează imobilul și are la bază certificatul de urbanism (însoțit de toate documentele, avizele, acordurile solicitate în aceasta).

 

 1. Procesul verbal de recepție finală demonstrează faptul că proiectul inițial a fost respectat pe toată durata lucrărilor și este un document în baza căruia construcția poate fi dată în folosință. Este necesar pentru obținerea procesului verbal de edificare a construcției și pentru realizarea documentației de cadastru și intabulare a clădirilor/apartamentelor/parcărilor.

 

 1. Releveul apartamentului este un document întocmit de un expert cadastrist atestat în care este evidențiată geometric alcătuirea unui imobil (apartament, teren, casă etc).

 

 1. Certificatul energetic este un document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Este un document obligatoriu la încheierea Contractului de Vâ

 

Ce taxe notariale apar în procesul de vânzare-cumpărare în procesul complet de achiziție a unui apartament?

 

În ceea ce privește taxele notariale și cele pentru intabularea actelor notariale, trebuie precizat că acestea diferă în funcție de mai multe criterii, însă vă oferim mai jos un calcul orientativ. Tarifele de onorarii notariale și tarifele pentru servicii cadastrale sunt stabilite prin Ordin de Ministrul Justiției, iar acestea pot fi modificate anual. Calculele de mai jos sunt făcute pe tarifele valabile în prezent.

 

Totodată, notarii se raportează la tarifele din Ordin, dar au libertatea de a le ajusta (în sus) în funcție de complexitatea actelor, după cum consideră. Este dificil de estimat o sumă totală reprezentând taxe aferente Contractului de vânzare, pentru că sunt baze de calcul diferite, în funcție de preț. În plus, taxele sunt diferite dacă un client cumpără doar un apartament sau cumpără un apartament împreună cu una sau două parcări.

 

 1. Calcul orientativ pentru onorariul notarial:

 

 • Preț fără TVA de la 60.001 lei la 300.000 lei: 970 lei + 0,9% pentru suma care depășește 60.001 lei + TVA + 20 lei + TVA (exemplar în plus)
 • Preț fără TVA de la 300.001 lei la 600.000 lei: 3.130 lei + 0,65% pentru suma care depășește 300.001 lei + TVA + 20 lei + TVA (exemplar în plus)
 • Preț fără TVA peste 600.001 lei: 5.080 lei + 0,44% pentru suma care depășește 600.001 lei + TVA + 20 lei + TVA (exemplar în plus)

 

 1. Taxe ANCPI:

 

 • Apartament: 0,15% din prețul fără TVA
 • Post Trafo: 60 lei
 • Spații verzi: 60 lei
 • Loc parcare: 60 lei
 • Drum Loc Parcare: 60 lei
 • Notare drept de trecere: 75 lei /lot

 

Clienții care iau credit mai au de achitat următoarele:

 1. Onorariu ipotecă:

 

 • Împrumut de la 50.000 lei la 100.000 lei: 325 lei + 0,5% pentru suma care depășește 50.000 lei + TVA + 20 lei + TVA (exemplar în plus)
 • Împrumut de la 100.000 lei la 200.000 lei: 575 lei + 0,32% pentru suma care depășește 100.000 lei + TVA + 20 lei + TVA (exemplar în plus)
 • Împrumut de la 200.000 lei la 500.000 lei: 895 lei + 0,13% pentru suma care depășește 200.000 lei + TVA + 20 lei + TVA (exemplar în plus)
 • Împrumut peste 500.000 lei: (1.285 lei + 0,07% pentru suma care depășește 500.000 lei + TVA + 20 lei + TVA (exemplar în plus)

 

 1. Tarif ANCPI:

 

 • Imobil: 0,1% din valoarea creditului + 100 lei pentru fiecare carte funciară (ex.: credit în valoare de 290.000 lei x 0,1% = 290 lei + 3 cărți funciare = 590 lei).

 

Probabil că v-a descurajat lungimea textului și multitudinea de documente și de calcule enumerate mai sus în procesul complet de achiziție a unui apartament. Informațiile furnizate în acest articol pot suferi modificări în funcție de autorități și hotărâri guvernamentale sau ale instituțiilor decizionale, dar este un rezumat care a fost scris cu speranța de a fi de ajutor pentru cei care urmează să achiziționeze un apartament.

 

Adăugăm însă că este un drum pe care îl parcurgem împreună, suntem aici pentru a vă ajuta și vă vom oferi consultanță din momentul în care ați sunat la noi și până în momentul în care vă înmânăm cheile apartamentului.

 

Și ca să luați rapid o hotărâre, intrați acum pe site-ul nostru www.atriaresort.ro, unde găsiți oferta de apartamente disponibile și prețurile aferente. Iar numărul de telefon la care ne puteți contacta este afișat în dreapta sus.

Un design interior de lux intr-un buget accesibilSă ne auzim cu bine, informați și bine pregătiți 🙂

 

Urmăriți-ne pe Facebook, YouTube, Instagram

Vizionări

Premiile obținute de Atria Resort

premii