Extrasul de carte funciară: ce este, cum îl obții și cât costă

Autor:    Actualizat: 25.08.22

Semnare cerere extras de carte funciara

Rolul cărții funciare este de a oferi informații despre situația juridică a unui imobil: cine este proprietarul, existența precontractelor, vecini, drepturi de uzufruct, ipoteci și multe altele.

Extrasul de carte funciară prezintă informații din cartea funciară și poate fi de trei tipuri: de informare, in extenso și de autentificare.

Acest extras este necesar într-o varietate de situații, precum: vânzare, creditare, dovada solvabilității sau înregistrare. Mai poate fi folosit și pentru închiriere sau la instalarea utilităților – energie electrică, gaze, apă.

Cadru legislativ

Fiecare imobil (teren sau construcție – apartament sau casă) ar trebui să aibă o carte funciară deschisă la Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară, fapt reglementat prin Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum și prin Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

Scopul sistemului de cadastru și carte funciară este de a:

 1.   a) determina informaţiile tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile;
 2.   b) asigurare publicitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară;
 3.   c) furnizarea de date instituţiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare şi pieţei imobiliare;
 4.   d) contribuie la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi la facilitarea creditului ipotecar.

Taxele pentru înscrierea în cartea funciară și eliberarea extraselor de carte funciară sunt reglementate prin Ordinul MAI nr. 39/2009, care va înlocuit începând cu data de 04.02.2019 de Ordinul ANCPI nr 16/2019.

Tipuri de extras de carte funciară

Există trei tipuri de extrase de carte funciară:

 • extrasul de carte funciară pentru informare – are rol informativ, nu poate sta la baza unei tranzacții;
 • extras de carte funciară in extenso – prezintă istoricul imobilului;
 • extras de carte funciară pentru autentificare – solicitat de notarul public, în vederea încheierii unei tranzacții imobiliare.

Extrasul de carte funciară pentru informare

Extrasul de carte funciară pentru informare conține date referitoare la situația cadastral-juridică a unui imobil, precum suprafața imobilului, descrierea acestuia, dreptul la proprietate și altele.

Acest document are doar valoare informativă și poate fi solicitat de oricine, chiar dacă nu este proprietar. Astfel, extrasul pentru informare nu poate fi folosit pentru tranzacționarea proprietății, ci doar pentru diverse acțiuni, precum instalarea utilităților sau obținerea unui credit ipotecar.

Extrasul de carte funciară pentru informare este alcătuit din trei părți care prezintă situația imobilului la momentul respectiv:

 • Partea I – Descrierea imobilului: informații tehnice despre imobil, precum suprafața imobilului, cotele părților comune, cotele de teren care revin imobilului, numărul de încăperi, categoriile de folosință, dependințe și cote indivize, dacă e cazul;
 • Partea II – Proprietari și acte: numele proprietarilor, actul în baza căruia s-a înscris dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor), relațiile dintre proprietari, strămutările proprietății, servituții și dezmembrăminte ale proprietății;
 • Partea a III-a – Sarcini: sarcini care grevează imobilul (ipoteci, interdicții, drepturi de servitute, promisiuni de vânzare-cumpărare, procese pe rol care au fost înscrise, etc.).

Citește și Ce fel de credit să alegi: ipotecar sau Prima Casă? Avantajele și dezavantajele fiecărui împrumut

Extrasul de carte funciară in extenso

Dacă extrasul de informare prezintă situația imobilului la momentul respectiv, extrasul in extenso conține informații despre întreaga istorie a proprietății, de la momentul constituirii cărții funciare până la data extrasului.

Practic, extrasul de carte funciară in extenso este o copie pe hârtie a cărții funciare, care prezintă toate tranzacțiile ce au fost făcute de-a lungul timpului, foștii proprietari și orice alte informații care au fost înscrise în cartea funciară.

Extrasul de carte funciară pentru autentificare

Extrasul de carte funciară pentru autentificare poate fi obținut doar de un notar public autorizat, la cererea proprietarului. Conform legislației în vigoare, doar acesta poate autentifica actele prin care se constituie sau se radiază drepturile tabulare.

Și acest tip de extras descrie situația juridică, tehnică și economică a imobilului și are o valabilitate de 10 zile. Pentru a garanta siguranța tranzacției, în această perioadă nu se pot efectua operațiuni în cartea funciară respectivă.

Citește și La ce să fii atent când cumperi un apartament pentru a face alegerea corectă

Cum se obțin extrasele de carte funciară

Exceptând extrasul de autentificare ce poate fi solicitat doar de notar, celelalte două tipuri de extrase pot fi obținute prin depunerea unei cereri la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau la Birourile de Cadastru și Publicitate Imobiliară de care aparține localitatea pe raza căreia este situat imobilul pentru care se solicită extrasul.

Spre exemplu, pentru extrasul de carte funciară de informare trebuie să completezi această cerere, cu informații precum: nume, prenume, adresă, CNP și datele imobilului (număr de carte funciară, număr topografic, localitate, adresă). Cererile se pot depune în zilele lucrătoare, între orele 8:30 și 14:00 iar extrasele se pot ridica între orele 11:00 și 16:00.

Tarifele variază în funcție de extras:

 • Extras de carte funciară pentru informare: 20 de lei/exemplar;
 • Extras de carte funciară in extenso: 5 lei/pagină față/verso;
 • Extras de carte funciară pentru autentificare: 40 de lei/exemplar.

Termenul de eliberare a unui extras este de 2 zile lucrătoare, fără să se ia în calcul ziua în care s-a depus cererea. Dacă vrei să obții un extras pentru informare mai repede poți să îl soliciți la urgență, cu aplicarea unei taxe de urgență, în valoare de 100 de lei (de 5 ori valoarea tarifului la termen normal).

Dacă vrei să eviți ghișeele, află că poți obține un extras de carte funciară pentru informare și online. Poți face asta accesând aplicația dezvoltată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Primul pas este să îți faci un cont pe ePayment ANCPI, unde va trebui să treci datele personale, precum adresa, numărul de telefon și codul numeric personal. Pentru a obține un extras pentru informare, accesează rubrica servicii și adaugă în coș extrasul dorit.

Extrasul de carte funciară poate fi folosit, în funcție de tipul acestuia, pentru tranzacționarea unui imobil, pentru instalarea diverselor utilități sau doar pentru a afla anumite informații. Se poate obține prin depunerea unei cereri, de către proprietar sau notar, iar termenul de eliberare este de o zi, fără să se ia în calcul ziua în care s-a depus cererea.

Sursa foto: Shutterstock.com

Vizionări

Premiile obținute de Atria Resort

premii